SP 1 Wrocław

Wyrównujące w kl. 4 - 8

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE I KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 4 - 8 

 

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Kiedy i gdzie?

Matematyka

Zajęcia wyrównawcze klas IV

 A.Bernagiewicz

czwartek 7.10-7.55, s.40

Zajęcia wyrównawcze klas V

 T. Palińska

środa 7.lekcja, s. 16

Konsultacje dla klas VI

 J. Pawłowska

środa, 8.lekcja s. 39

Zajęcia wyrównawcze klas VII

 U. Karbowska

środa 8.lekcja, s.37

Matematyka przed egzaminem
dla kl. 8a

 A. Świątkowska

poniedziałek 7.lekcja, s.40

Matematyka przed egzaminem
dla kl. 8e

  •  

piątek 7.10 – 7.55, s.16

Język polski i historia

 

 

 

Język polski dla 6c – zaj. wyr.

 D. Żbikowska

wtorek 7.lekcja, s. 30

Język polski dla 5a – zaj. wyr.

 D. Żbikowska

środa 7 lekcja, s. 31

Język polski przed egzaminem
dla 8a

 G.Kulesza

 piątek 7.10 – 7.55, s. 31

Język polski przed egzaminem
dla 8b

 G.Kulesza

wtorek  7.10 – 7.55, s. 31

Język polski przed egzaminem
dla 8c

 K.Ciółko

czwartek 7.lekcja, s. 38, co 2 tyg.

Język polski przed egzaminem
dla 8d

 D. Żbikowska

czwartek 7.lekcja, s. 31

Język polski przed egzaminem
dla 8e

 D. Giebel

środa 7.10-7.55, s. 30

Konsultacje polonistyczne – 4e i 6d

 K.Chroboczek

piątek 7.lekcja, s.35

Konsultacje polonistyczne

 K. Korzeniowska

czwartek 7.10 – 7.55 s. 22

Zajęcia wyrównawcze z historii

 D. Olejniczak

środa 8.lekcja s. 22

Konsultacje z historii

 R. Kołodziejczyk

środa. 8. lekcja, s. 43
co dwa tygodnie

Języki obce

 

 

 

Konsultacje z jęz. niemieckiego
dla klas IV - VIII

 I. Kostępska

wtorek 1. lekcja, s.54

Język niemiecki konsultacje

 I. Kaczmarek

piątek 7.10 - 7.55, s.54

Przygotowanie do egzaminu
z jęz. niemieckiego dla 7d

 D.Jachimczak

czwartek, 7.10 – 7.55, s.30

Język niemiecki – przygotowanie
do egzaminu kl. 8c

 K. Lenczuk-Rybka

czwartek 7.lekcja, s.54, co 2.tyg.

Zajęcia wyrównawcze dla 4b + konsultacje z jęz. angielskiego

 M.Chodyka

środa. 7.10 -7.55, s.20

Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego 5b

 A. Klugiewicz

piątek 7.lekcja, s.1

Język angielski dla klas V i VI

 G. Matwiszyn

wtorek 8 lekcja, s. 9

Język angielski – przygotowanie do egzaminu kl. 8c

 A. Klugiewicz

poniedz. 7.lekcja, s.1

Konsultacje z jęz. angielskiego

 J. Musielak

środa. 7.10 -7.55, s.9

Konsultacje z jęz. angielskiego

 K. Zwierzyńska-
 Paluszek

poniedziałek 7.lekcja, s.9

Przyroda, biologia,
geografia, chemia

 

 

 

Geograficzne i przyrodnicze konsultacje dla uczniów

 K. Czerwonka

piątek 7.10-7.55, s.42

Konsultacje dla uczniów – przyroda, geografia

 B.Wira

środa, 7.10 – 7.55, s.42

Przyrodnicze i biologiczne konsultacje

 B. Obarska

wtorek 8. lekcja, s.49

Konsultacje z biologii dla klas VII

 J. Zych

czwartek, 7.10 – 7.55, s.49

Konsultacje z biologii dla klas VIII

 J. Zych

środa, 7.10 – 7.55, s.49

Konsultacje z fizyki

 G. Mikłaszewicz

środa, 7.10 – 7.55, s.44

Konsultacje z chemii

 B. Platis

środa 8 lekcja, s. 45

Informatyka technika,

 

 

 

Konsultacje techniczne

 M. Słomka

wtorek  7.10 – 7.55 s. 56

Konsultacje komputerowe

 M. Słomka

czwartek 7.10 – 7.55  s. 57

Kreatywnie i pięknie
– zajęcia z decoupage’u

 B.Matras

piątek 7 i 8 lekcja, s.56

Terapia pedagogiczna 

Klasa 4d, 4c

 D. Żbikowska

środa 1 lekcja, s.1

Klasy 4e, 5c

 J. Hadryś

wtorek 6.lekcja, s.58

Klasa 5c

 D.Zilbert

czwartek 6.lekcja, s.40

Klasa 5a i 5d

 J. Błaszczyk

poniedziałek 7.lekcja, s.58

Klasa 4d

 J. Błaszczyk

wtorek 7 lekcja, s.58

Klasy 5e i 5c

 J. Błaszczyk

czwartek 7.lekcja, s.58