Harmonogram zebrań i konsultacji 2017/18 dla rodziców

Zapraszamy rodziców na zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2017/18:

11.09.2017    zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 7, godz. 17.30

12.09.2017    zebrania z rodzicami uczniów klas  1 3, godz. 17.00

                  

23.10.2017  konsultacje dla rodziców uczniów klas 1 7, godz. 17.00 18.00

                 

20.11.2017  zebrania śródsemestralne z rodzicami uczniów klas 4 – 7, godz. 17.30

21.11.2017  zebrania śródsemestralne z rodzicami uczniów klas 1 3, godz. 17.00

 

11.12.2017 konsultacje dla rodziców uczniów klas 1 7, godz. 17.00 18.00 

                  (szczególnie dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną) 

 

5.02.2018   zebrania na koniec semestru z rodzicami uczniów klas 4 7, godz. 17.30

6.02.2018   zebrania na koniec semestru z rodzicami uczniów klas 1 3, godz. 17.00

 

19.03.2018  konsultacje dla rodziców uczniów klas 1 7, godz. 17.00 – 18.00


23.04.2018  zebrania śródsemestralne z rodzicami uczniów klas 4 – 7, godz. 17.30

24.04.2018  zebrania sródsemestralne z rodzicami uczniów klas 1 3, godz. 17.00


28.05.2018 konsultacje dla rodziców uczniów klas 1 7, godz. 17.00 – 18.00

                 (szczególnie dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną)