Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Klasa VII dwujęzyczna z językiem niemieckim

Kolejny krok dla uczniów, którzy napisali test predyspozycji językowych jest złożenie właściwych dokumentów do klasy VII dwujęzycznej z językiem niemieckim w terminie od 22 do 25 czerwca do godziny 15. Są to świadectwo ukończenia klasy szóstej wraz z potwierdzoną kopią tego świadectwa (można potwierdzić na miejscu w sekretariacie), wniosek o przyjęcie (załacznik nr 3), dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne. Ogłoszenie listy przyjętych nastapi 29 czerwca o godz. 15 -  w szkole zostanie wywieszona lista przyjętych.

 

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych - w poniedziałek 28.05. o godz. 15, poprzez wywieszenie listy osób, które uzyskały pozytywny wynik tego sprawdzianu. Zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu i uzyskanym wyniku będzie można uzyskać w sekretariacie (czynny codziennie w godz. 7.30 - 15.30). Przypominamy, że zgodnie z regulaminem nie udzielamy przez telefon żadnych informacji na temat wyników.

W piątek 11 maja o godz. 10.00 odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych dla szóstoklasistów, którzy wcześniej zadeklarowali chęć przystąpienia do tego sprawdzianu, ubiegając się o miejsce w klasie VII dwujęzycznej z językiem niemieckim. Sprawdzian trwa 90 minut, uczniowie będą go pisali w salach 45 i 49. Konieczne jest posiadanie czarnego lub niebieskiego sprawnego długopisu (pióra) i ważnej legitymacji uczniowskiej.

 

W kwietniu ruszy procedura naboru uczniów do klasy VII dwujęzycznej z językiem niemieckim. O miejsce w takiej klasie mogą się ubiegać zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i spoza SP1, zarówno ci, którzy już uczyli się tego języka, jak i ci, którzy chcą rozpocząć naukę języka niemieckiego od początku. Warunkiem koniecznym jest zdanie na odpowiednim poziomie testu predyspozycji językowych. Deklarację chęci przystąpienia do takiego sprawdzianu trzeba złożyć do 17 kwietnia w sekretariacie SP1, a sam sprawdzian odbędzie się w naszej szkole 11 maja o godz. 10.00. Regulamin rekrutacji oraz deklarację przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji mozna znaleźć w załącznikach.


Kolejny ważny dla Kandydatów termin to 28 maja, godz. 15. Wtedy w szkole zostaną wywieszone wyniki sprawdzianu predyspozycji. Od tego dnia można będzie uzyskać w sekretariacie zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu i uzyskanym wyniku.
Uwaga: Uczniowie SP1, którzy chcą uczęszczać do klasy VII dwujęzycznej w naszej szkole, nie muszą pobierać tego zaświadczenia!

Od 22 do 25 czerwca można będzie składać dokumenty przyjęcia do klasy VII dwujęzycznej z językiem niemieckim, a ogłoszenie listy przyjętych nastapi 29 czerwca o godz. 15 w szkole zostanie wywieszona lista przyjętych.

Ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji można się zapoznać w załączonym regulaminie.

Wszystkim chętnym życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!