Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Obiady

1. OPŁACANIE OBIADÓW:

Opłata za obiady w styczniu 2019 r.  wynosi 18 x 4,90 zł = 88,20 zł

Opłaty za obiady należy przelewać na konto 57 1020 5226 0000 6302 0416 3697 w banku PKO BP, wpisując w tytule zapłaty
"Obiady dla - imię, nazwisko i klasa dziecka - za miesiąc...."
(UWAGA: prosimy o sprawdzenie, czy w tytule zapłaty jest aktualna klasa dziecka!).

Przypominamy, że obiady należy opłacać w tym miesiącu, w którym uczeń się stołuje
(za m-c styczeń opłatę należy uiszczać od 2 stycznia, nie wcześniej!) najpóźniej 5 stycznia

Informujemy, że nie ma możliwości opłacania obiadów gotówką.

2. INFORMACJE DODATKOWE:

Odwołanie obiadu jest możliwe z wyprzedzeniem - najpóźniej tego dnia, kiedy dziecko nie przyjdzie do szkoły, do godziny 8.30.
Telefon do pani intendentki: (71) 798 68 36 wewn. 113

Stołówka mieści się na parterze w sali 8. Obiady wydawane są w godzinach 11.50 - 14.40.